Často kladené otázky

 • Co je to zdrojový jazyk a cílový jazyk?

  Zdrojový jazyk je jazyk, ze kterého se překládá.
  Cílový jazyk je jazyk, do kterého se překládá.

 • Co je to normostránka (NS)?

  Normostránka je definována součinem standardního počtu znaků na řádku, tj. 60, a počtu řádků na stránce, tj. 30. Jednoduše řečeno, pokud chcete vědět, kolik normostran má Váš dokument, tak si ve Wordu najděte statistické údaje a číslici, která se Vám zobrazí jako „znaky s mezerami“, vydělte 1800 a zaokrouhlete na jedno desetinné místo.

  Překlady se účtují dle cílové normostránky. Je nutno počítat s tím, že anglický ekvivalent českého textu je přibližně o 10% rozsáhlejší.

 • V jakém formátu lze dodat překlad?

  Zdrojový materiál lze dodat jako Word, Excel, Power Point, ale také pdf či jpg. Pokud je zdrojový materiál dodán v pdf formátu, je pro zákazníka cenově výhodnější dodat pdf v přepisovatelném formátu. U nepřepisovatelných pdf a jpg je účtována vyšší cena, jelikož jsou časově pro překladatele náročnější.

 • Jak je definován běžný překlad a expresní překlad?

  Běžný překlad označuje překlady do 8 NS na den, což značí, že dokument o 40 NS má běžnou dodací lhůtu jeden týden. Dokumenty o více než 8 NS na den, zakázky zadané po 15. hodině do druhého dne, zakázky přes víkend a dny pracovního volna a klidu se považují za expresní práci.

 • Co je to korektura?

  Korektury lze rozlišit na korektury jazykové a nejazykové. Jazyková korektura je kontrola textu z hlediska jazykového, tedy oprava pravopisných, stylistických chyb a překlepů.

  Nejazyková korektura je kontrola textu z hlediska technického a věcného, tj. například na upozornění věcné chyby v textu, formální úprava textu apod. Teprve provedením obou typů korektur docílíme kýženého výsledku a dobrého textu

 • Co je to copywriting?

  Existuje mnoho definic copywritingu. V nejpřísnějším smyslu slovo je copywriting psaní reklamních textů (nadpisů, sloganů, brožur atd.) s cílem prodat produkt či službu. Tato definice je správná, avšak zdaleka není úplná.

  Copywriting je v podstatě umění i věda. Jde o to zvolit správná slova, abyste propagovali produkt, službu, či dokonce nějakou osobu anebo myšlenku. Slova se musí pečlivě zvolit, editovat, proplést jedno s druhým a cílem je vystavět text, který přesvědčí čtenáře, aby učinil nějakou konkrétní a měřitelnou činnost.

  Cílem copywritingu není vždy něco okamžitě prodat, avšak přesvědčit čtenáře, aby provedl určitou činnost. Tou může být zaslání emailu, telefonát, kliknutí na odkaz atd. Tyto činnosti pak dále podpoří možný prodej v budoucnu.

 • Copywriting a SEO optimalizace

  Copywriting je nesmírně důležitý pro internetové prezentace. Je nedílnou součástí techniky optimalizace pro vyhledávače, tzv.  SEO optimalizace. Lze o to vytvořit text, který napomůže tomu, aby jak uživatelé, tak vyhledávače našly Vaše webové stránky snadno a rychle.

  Internetové vyhledávače rozpoznají kvalitní texty a zobrazí Vaše stránky na vyšších pozicích. Copywriting internetových stránek Vám tak pomůže přilákat nové klienty.

  Při přípravě textu pro internetové prezentace lze jednak upravit text stávající, či je možné navrhnout zcela nový obsah. Je třeba mít na paměti, jak důležitá je provázanost informací a struktura webových stránek.

  Řečeno ve zkratce – copywriting je nesmírně přínosný pro jakoukoliv obchodní činnost a pomůže Vám potenciální klienty oslovit, zaujmout a přimět k akci.

Copyright © 2013 Helena Berger
Tvorba webových stránok In Motion