Copywriting

Co je to copywriting?

Existuje mnoho definic, co je to copywriting. V nejpřísnějším smyslu slovo je copywriting psaní reklamních textů (nadpisů, sloganů, brožur atd.) s cílem prodat produkt či službu. Tato definice je správná, avšak zdaleka ne úplná.

Copywriting je v podstatě umění i věda. Jde o to zvolit správná slova, abyste propagovali produkt, službu, či dokonce nějakou osobu anebo myšlenku. Slova se musí pečlivě zvolit, editovat, proplést jedno s druhým a cílem je vystavět text, který přesvědčí čtenáře, aby učinil nějakou konkrétní a měřitelnou činnost.

Cílem copywritingu není vždy něco okamžitě prodat, avšak přesvědčit čtenáře, aby provedl určitou činnost. Tou může být zaslání emailu, telefonát, kliknutí na odkaz atd. Tyto činnosti pak dále podpoří možný prodej v budoucnu.

Proč mne kontaktovat, abych Vám pomohla s copywriting textů v češtině či angličtině?

  • Protože stejně tak jako Vy chápu, jak důležitý je copywriting pro Vaši obchodní činnost a záměr.
  • Protože mi záleží na tom, aby Váš text byl efektivní a splňoval požadovaný účel.
  • Protože celý život nedělám nic jiného, než že pracuji se slovy – čtu, překládám a píši.
  • Nespornou výhodou je, že jsem Vám schopna připravit copywriting přímo v angličtině, tudíž můžete ušetřit za text v češtině.

Copywriting pro SEO optimalizaci

Copywriting je nesmírně důležitý pro internetové prezentace. Je nedílnou součástí techniky optimalizace pro vyhledávače, tzv.  SEO optimalizace. Lze o to vytvořit text, který napomůže tomu, aby jak uživatelé, tak vyhledávače našly Vaše webové stránky snadno a rychle.

Internetové vyhledávače rozpoznají kvalitní texty a zobrazí Vaše stránky na vyšších pozicích. Copywriting internetových stránek Vám tak pomůže přilákat nové klienty.

Při přípravě textu pro internetové prezentace lze jednak upravit text stávající, či je možné navrhnout zcela nový obsah. Je třeba mít na paměti, jak důležitá je provázanost informací a struktura webových stránek.

Řečeno ve zkratce – copywriting je nesmírně přínosný pro jakoukoliv obchodní činnost a pomůže Vám potenciální klienty oslovit, zaujmout a přimět k akci.

Copywriting je tím, co mne baví. A co baví, to se obyčejně daří. Napište mi s Vašimi požadavky, záměrem či představou. 

Copyright © 2013 Helena Berger
Tvorba webových stránok In Motion